Gratis verzending in België en Nederland
0
Winkelwagen
€ 0,00

Download algemene voorwaarden

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties op www.la-jeunesse.be. Heb je vragen over onze algemene verkoopsvoorwaarden? Dan kan je deze laten weten via het contactformulier of via verkoop@la-jeunesse.be.

Ondernemingsgegevens:

La Jeunesse
Roger De Neefstraat 3
9160  Lokeren
België

BTW : BE 0897.910.093

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website www.la-jeunesse.be met maatschappelijke zetel te Roger de Neefstraat 3, 9160 Lokeren,  BTW BE 0897.910.093, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden. Hierdoor stemt de Klant in met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door La Jeunesse aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief 21% BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden La Jeunesse niet en is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. La Jeunesse is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer je specifieke vragen hebt over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij jou om vooraf contact op te nemen met ons (via het contactformulier of via verkoop@la-jeunesse.be).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door La Jeunesse. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Om een bestelling te kunnen plaatsen moet de Klant eerst producten toevoegen aan de winkelmand alsook aangeven wat het gewenste aantal is. Indien het product in verschillende maten of kleuren beschikbaar is, dient de Klant hier eerst een keuze in te maken alvorens op “toevoegen” te klikken.

Rechts boven kan de Klant de winkelmand raadplegen door op het icoontje van de winkelmand te klikken. De Klant kan ten alle tijde zien hoeveel artikelen en voor welk bedrag er in de winkelmand liggen, en dit eender waar de Klant zich op onze webshop bevindt. De Klant kan uiteraard nog zaken gaan aanpassen zoals een maat, kleur of aantal. De Klant kan ook artikelen terug verwijderen.

De Klant kan vervolgens de bestelling doorgeven aan ons door 1. een account aan te maken indien het een nieuwe Klant betreft of 2. inloggen met het email adres en persoonlijk paswoord indien het een terugkerende Klant betreft. Indien De Klant het wachtwoord is vergeten, dan kan de Klant klikken op de knop “Paswoord Vergeten?”.

Om de betalingen goed en veilig te laten verlopen maken wij gebruik van CCV betaaldiensten. Mollie zorgt voor een veilige, betrouwbare, integere en transparante betaalomgeving. De Klant kan kiezen voor één van de volgende betaalwijzen:

  • Bancontact / Mister Cash
  • Sofort Banking

Voorts kan de Klant ook betalen via:

  • Directe bankoverschrijving (*)

(*) Opgelet, de goederen worden pas verstuurd wanneer het geld op onze bankrekening staat. Dit kan enkele dagen duren.

La Jeunesse is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Voor onze verzendingen werken we samen met Bpost.

Alle bestellingen worden op het door de Klant opgegeven leveringsadres bezorgd.

Wij verzenden gratis naar België en Nederland.
Leveringstermijn tussen 2 en 4 werkdagen.

​Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan onze klantendienst. De klantendienst kan gecontacteerd worden via het contactformulier of via email: verkoop@la-jeunesse.be.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.
 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van La Jeunesse.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van La Jeunesse te wijzen, bv. aan éénieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij La Jeunesse.

De Klant als consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant ons, La Jeunesse, via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit kan via het contactformulier (gelieve “Ruilen & Retourneren” als onderwerp te selecteren) of via
verkoop@la-jeunesse.be. De Klant kan dit ook per post doen (La Jeunesse, Roger de Neefstraat 3, 9160 Lokeren, België). Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan La Jeunesse heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan La Jeunesse, Roger de Neefstraat 3, 9160 Lokeren. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt La Jeunesse zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, en aangehechte labels, factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Alle aangehechte labels dienen nog in de originele staat zich te bevinden.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal La Jeunesse alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat La Jeunesse op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan La Jeunesse wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Indien de klant de overeenkomst herroept omdat La Jeunesse een foutief of beschadigd artikel leverde, worden de verzendkosten integraal terugbetaald.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door La Jeunesse geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

La Jeunesse betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij zullen verzoeken tot retournering in ieder geval slechts goedkeuren indien het een compleet product betreft (bijvoorbeeld, de twee onderdelen die een paar vormen moeten samen worden geretourneerd), het product nog niet werd gewassen of gebruikt (anders dan redelijk gebruik voor het passen van de kledij), en de producten in de originele verpakking worden teruggestuurd. Bad- en ondergoed worden om hygiënische redenen niet geruild of teruggestuurd.

Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de Producten veilig en beschermd zijn gebleven terwijl ze in uw bezit waren. Behandel de Producten met zorg en retourneer ze in de staat waarin ze aan u zijn geleverd. Pak de Producten zorgvuldig in.

Vervanging of terugbetaling kan pas plaatsvinden nadat alle terug te zenden Producten door ons zijn ontvangen.

Als u Producten retourneert:

  1. die u niet mag terugsturen;
  2. die zich niet in de oorspronkelijke staat bevinden;
  3. die niet goed zijn verpakt;
  4. waarvan producten ontbreken;
  5. waarvoor u niet voor de aflevering hebt betaald of;
  6. waaraan u niet de benodigde zorg hebt besteed bij het terugsturen van die Producten;
  7. waarvan het aangehechte label verwijderd of beschadigd is;

behouden we ons het recht voor om uw retourzending te weigeren en terugbetaling af te wijzen of om u kosten in rekening te brengen voor benodigde reparaties, opnieuw opslaan of vergelijkbare directe kosten die het gevolg zijn die betalingen die aan u moeten worden terugbetaald (onverminderd van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen).

Indien de Klant -initieel- een bestelling van minstens € 75 had geplaatst, werden er door ons geen verzendkosten aangerekend. Als de Klant deze bestelling gedeeltelijk retourneert waardoor de finale bestelling minder dan € 75 bedraagt, dan zijn de verzendkosten niet langer gratis. Bijgevolg verminderen wij deze verzendkosten van het terug te betalen bedrag.

Een voorbeeldtekst voor het herroepingsrecht welke u kan kopiëren en kan gebruiken vindt u helemaal onderaan deze algemene verkoopsvoorwaarden terug. U kan de mededeling doen schriftelijk of via e-mail. 

Op de link Ruilen & Retourneren kan de Klant terecht indien hij/zij verdere details wenst.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan La Jeunesse.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van La Jeunesse is bereikbaar via het contactformulier, via e-mail op verkoop@la-jeunesse.be of per post op het volgende adres : La Jeunesse, Roger de Neefstraat 3, 9160 Lokeren. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover La Jeunesse beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt La Jeunesse zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy Policy

De verantwoordelijke voor de verwerking, La Jeunesse respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door La Jeunesse om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van La Jeunesse. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd. Echter wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.

Voorbeeldtekst herroeping (deze kan u kopieren en gebruiken)

Aan : La Jeunesse
Roger de Neefstraat 3
9160 Lokeren

e-mail : verkoop@la-jeunesse.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

(*) Schrappen wat niet past| Meer

Over ons

La Jeunesse is een webwinkel gespecialiseerd in hippe, stijlvolle en stoere kleding voor tienermeisjes van 8 tot 16 jaar. 

Volg ons

Volg ons op Facebook en Instagram voor de allernieuwste foto's en trends.

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Alle bedragen zijn inclusief BTW

Powered by CCV Shop

La Jeunesse gebruikt cookies om het gebruik van de site te vergemakkelijken.